Меню
Количка

Политика

 

ПОЛИТИКА НА САЙТА http://ppd.bg

Обработката на личните данни се извършва въз основа на съгласие на Потребителите, както и на нормативно упълномощаване за обработване на данни, необходими за осигуряването и извършването на услугите, предоставени от “ПЛОВДИВ ПРИНТ ДИЗАЙН” ЕООД в ppd.bg

Данните, дадени от Потребителя по време на регистрацията се използват за целите на счетоводството, за свързване с Потребителя в рамките на ppd.bg, както и за други дейности, свързани с изпълнение на споразумението за предоставяне на услуги от ppd.bg. Тези данни могат да се използват за проверка дали регистрираното лице отговаря на изискванията и условията, изложени в Споразумението с Потребителя. Данните за контакт също се използват от “ПЛОВДИВ ПРИНТ ДИЗАЙН” ЕООД за изпращане на информация за дружеството и услугите, предоставяни на Потребителите. Потребителят може да се откаже от получаване на тази информация по всяко време

Потребителските данни могат да бъдат направени достъпни за органи, имащи законово основание да ги получат, включително и съдебните власти


Посредством регистрирането ми в интернет сайта WWW.ppd.bg, аз свободно и недвусмислено заявявам, че сам съгласен/съгласна името и адресът ми да бъдат обработвани от “ПЛОВДИВ ПРИНТ ДИЗАЙН” ЕООД, както и от упълномощените от “ПЛОВДИВ ПРИНТ ДИЗАЙН” ЕООДлица на територията на България и ЕС, с цел търговска информация, маркетинг и реклама.

С оглед на настоящата регистрация разбирам, че името и адресът ми като лични данни са обработени от 
“ПЛОВДИВ ПРИНТ ДИЗАЙН” ЕООД в качеството му на администратор на лични данни по българското законодателство, с цел да ми се даде възможност да участвам в томболите на “ПЛОВДИВ ПРИНТ ДИЗАЙН” ЕООД, както и да получавам информация за нови продукти и услуги, промоции,  специални предложения и друга информация изпратена от ppd.bg по е-майл или телефон.

 Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. Отговорността се поема от транспортната фирма, ако в товарителницата има опция застраховка, при желание клиента може да поиска опция тест, ако в товарителницата няма опция застраховка на продукта отговорността за повреда на стоката е поема от търговеца.
 

За да бъдат върнати обратно закупените продукти, задължително УСЛОВИЕ е те да бъдат в изряден търговски вид, без да са използвани и           без да е нарушена целостта на опаковката, както и придружени с касов бон. Продуктите трябва да отговарят задължително на вида, в който  клиента ги е получил. На връщане и отказ не подлежат продукти, които не отговарят на тези условия.


При връщане на закупена стока по желание на клиента, съгласно чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите, транспортните             разходи транспортните разходи за изпращането и застраховката  са за сметка на клиента и не се възстановяват.

С настоящето потвърждавам, че съм запознат/запозната с правата, предоставени ми по Закона за защита на личните данни, включително, но не само, с правото на достъп и поправка на данните, както и с правото ми да се противопоставя на прехвърлянето на данните. По моя изрична молба  “ПЛОВДИВ ПРИНТ ДИЗАЙН” ЕООД ЕООД ще актуализира или изтрие моите лични данни (име и адрес) и ще уведоми за това в съотвествие с повелителните разпоредби на Закона за защита на личните данни.

Промоциите в сайта ppd.bg важат само при поръчка чрез платформата за онлайн пазаруване, промоциите не важат в магазина в гр.Пловдив на ул.Царевец 19 .След поръчка в сайта клиента може да си вземе поръчката на място в офисите след като бъде уведомен, че поръчката е готова.

Общи условия за пазаруване по електронен път от интернет магазин  ppd.bg


1.Предмет на Общите условия


Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които фирма “ПЛОВДИВ ПРИНТ ДИЗАЙН” ЕООД , със седалище и адрес на управление: Пловдив, ул.Братя Шкорпил 10, вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК BG204749134  предоставя услуги и продукти на потребителите си чрез интернет магазина . Ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта, форума и онлайн магазина.

2.Регистрация

Регистрацията е задължителна за пазаруване в онлайн магазина. Ползвателят е длъжен да попълни регистрационна форма, в която посочва коректни данни, необходими за издаването на фактура и протоколи за доставка, както и валиден адрес на постоянно установяване, телефонен номер и e-mail адрес. 

3.Съгласие

С натискане на бутона “Регистрация“ след попълване на личните данни, клиентът извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.
ПЛОВДИВ ПРИНТ ДИЗАЙН ЕООД не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на настоящите условия.

Поради различна спецификация на екраните на мониторите и мобилните устройства е възможна разлика в тоналността и наситеността на цветовете на печата и на всички продукти.

4.Условия за поръчка на стоки

- Поръчка
Доставката на стоки от “ПЛОВДИВ ПРИНТ ДИЗАЙН” ЕООД  чрез онлайн магазин  става след потвърдена регистрация на клиента и направена поръчка за доставка на стока. В поръчката клиентът посочва начин на плащане и телефонен номер за връзка. Всяка валидна и приета поръчка от страна на Клиента получава автоматично служебен номер и потвърждение, че е приета.

- Потвърждение и изпълнение на поръчки
Операторът на “ПЛОВДИВ ПРИНТ ДИЗАЙН” ЕООД потвърждава (за клиент нерегистриран до момента в онлайн магазина) по телефона поръчката, направена от Клиента. “ПЛОВДИВ ПРИНТ ДИЗАЙН” ЕООД си запазва правото да не изпълни поръчка, направена през интернет магазина , ако попълнените данни на клиента не са валидни, клиента не отговаря на условието да е пълнолетен или ако няма наличност от поръчаната стока. Операторът на “ПЛОВДИВ ПРИНТ ДИЗАЙН” ЕООД  е задължен да уведомява клиента за това на предоставения телефон за връзка или e-mail.

Потвърждението на поръчката става в рамките на работния ден, ако поръчката е направена преди 16:00 часа, и на следващия работен ден, ако е направена след 16:00 часа. В случай, че поръчката е направена в неработен ден, потвърждението става на следващия работен ден.

Клиентът може да откаже или да промени поръчка преди нейното потвърждение от оператор. 

Клиентът заплаща стойността на поръчката по цените, посочени в поръчката. В случай, че продуктът не може да бъде доставен, операторът може да предложи алтернативен продукт със сходни характеристики и цена, който клиентът има право да приеме или да откаже.

5.Срок и цена на доставка

Срокът за доставяне на стоки, поръчани през интернет магазина , е два работни дни. В случай на забавяне на доставката, независимо от причините, операторът на “ПЛОВДИВ ПРИНТ ДИЗАЙН” ЕООД е длъжен да уведоми клиента за това и да посочи нова дата на доставка.

6.Условия и начини на плащане

- Наложен платеж: при плащане с „наложен платеж” клиентът заплаща дължимата сума при доставка на стоките от куриера.

- Банков превод: при плащане с "банков превод" клиентът се задължава да заплати дължимата сума предварително по банков път . След потвърждение за успешен превод заявката може да бъде изпратена.

7.Доставка на стока

Клиентът получава стоката от служител на “ПЛОВДИВ ПРИНТ ДИЗАЙН” ЕООД или куриерска компания. При доставка на стоката клиентът  подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ получаването на стоката. Клиентът е длъжен да провери съдържанието на пратката и съответствието с поръчаната стока преди да попълни протокола или да заплати дължимата сума в случаите на „Наложен платеж”.

8.Връщане на стока

Клиентът има право да върне закупена от него стока от интернет магазина   в срок от четеринадесет работни дни от доставката. Стоката трябва да е в пълна окомплектовка, в оригиналната си опаковка, документация и неизползвана. В този случай клиентът има право да получи обратно заплатената от него сума, в 30 дневен срок от получаването на стоката по банкова сметка, посочена от него в Декларация или чрез заплащане на наложен платеж в обратна пратка до удобен за него адрес.

В случай на връщане на стока и рекламация от страна на клиента, той е длъжен да се обади на телефоните за контакт посочени в онлайн магазина   и да посочи номера на заявката за покупка на стоката. Oператорът посочва адреса, на който клиента да върне стоката. Връщането може да се осъществи само в работни дни между 10:00-18:00 ч. Разходите за доставка на върнатата стока са за сметка на клиента.

За целите на настоящите общи условия, „потребител” е всеки, който осъществява достъп чрез Интернет до Интернет страницата  .ppd.bg е собственост на “ПЛОВДИВ ПРИНТ ДИЗАЙН” ЕООД, представлявана от: Борис Иванов; ЕИК:BG204749134, със седалище в град Пловдив, ул. Братя Шкорпил 10

9.Политика за поверителност във връзка с обработването на лични данни

Ние считаме гарантирането на правото на защита на личните данни за основен ангажимент на , поради което ще използваме и вложим всички необходими средства и усилия, за да обработваме Вашите данни при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“) и всяко друго приложимо българско законодателство. Тъй като един от основните принципи на тази правна рамка е прозрачността, ние сме изготвили настоящия документ, чрез който искаме да ви уведомим за начина, по който събираме, използваме, предаваме и защитаваме Вашите лични данни, когато Вие взаимодействате с нас във връзка с продукти и услуги, включително чрез нашия уебсайт или чрез мобилните приложения.

Запазваме си правото периодично да актуализираме и изменяме настоящата Политика за поверителност, за да отразяваме всички изменения на начина, по който обработваме личните Ви данни или измененията на вашите законови изисквания. В случай на такива изменения, ние публикуваме изменената версия на Политиката за поверителност на нашия уебсайт и поради това, любезно ви молим периодично да проверявате съдържанието ѝ.

Кои сме ние и как да се свържете с нас?

ppd.bg е онлайн магазин на “ПЛОВДИВ ПРИНТ ДИЗАЙН” ЕООД, представлявано от: Борис Иванов, ЕИК:BG204749134, със седалище в град Пловдив, ул.БРАТЯ ШКОРПИЛ 10. За целите на законодателството в областта на защитата на данните, ние сме администратор при обработването на Вашите лични данни.

Тъй като Вашите мнения винаги са важни за нас и ние винаги имаме готовност да Ви предоставяме допълнителна информация, която може да Ви е необходима във връзка с обработването на вашите данни, Ви насърчаваме да се свързвате със служителя на “ПЛОВДИВ ПРИНТ ДИЗАЙН” ЕООД, отговарящ за защитата на личните данни по електронна поща с адрес ppdinfo@gmail.com. 

Кои категории лични данни обработваме

Като цяло събираме Вашите лични данни директно от Вас, така че вие решавате какъв вид информация да ни предоставите. Например, информацията, която получаваме от Вас е следната:

Когато си създавате профил вppd.bg.bg, Вие ни изпращате вашите адрес на електронна поща, собствено и фамилно име, телефон, адрес за кореспонденця, а за юридически лица: Булстат(което се използва с цел издаване на фактура за закупените артикули).

Освен това можем да събираме и впоследствие обработваме определена информация относно поведението ви при сърфиране в нашия уебсайт или използване на мобилно приложение, за да персонализираме вашето онлайн преживяване и изготвим предложения, които са съобразени с вашия профил. Приканваме ви да научите повече в тази връзка като прочетете раздела относно обработването по-долу.

В нашия уебсайт и в мобилното приложение можем да съхраняваме и събираме информация посредством бисквитки (cookies) и подобни технологии съгласно Политиката за бисквитките.

Ние не събираме, нито обработваме по друг начин чувствителни данни, включени в специални категории лични данни в Общият регламент относно защитата на данните. Освен това, ние не желаем да събираме или обработваме данни на непълнолетни лица, на възраст под 18 години.

Какви са целите и основанията на обработването?

Ние ще използваме Вашите лични данни за следните цели:
- Предоставяне на услуги на ppd.bg.bg във Ваша полза. Тази обща цел може да включва, при необходимост, следното:
   * създаване и управление на профил в платформата на ppd.bg.bg;
   * обработване на поръчки, включващо приемане, валидиране, експедиране и фактуриране на същите;
   * разрешаване на проблеми, свързани с анулирания на поръчки или всякакви други проблеми, свързани с поръчките, закупените стоки или услуги;
   * връщане на продуктите в съответствие със законовите разпоредби;
   * възстановяване на стойността на продуктите съгласно законовите разпоредби;
   * включително даване на отговори на Вашите въпроси във връзка с поръчките Ви или стоките и услугите на ppd.bg.bg

Усъвършенстване на нашите услуги

Ние бихме искали винаги да ви предложим най-доброто преживяване при пазаруването онлайн. За тази цел можем да използваме определена информация относно Вашето поведение на купувач, да ви приканваме да попълвате анкети за удовлетвореността Ви след приключването на поръчка, или да провеждаме директно, или с помощта на партньори, пазарни проучвания и изследвания. Тези дейности ние базираме на нашите законни интереси при извършване на стопанска дейност като винаги се грижим за това Вашите основни права и свободи да бъдат незасегнати.

Маркетинг

Ние бихме искали винаги да сте осведомени за най-добрите предложения за продуктите/услугите, към които имате интерес. В тази връзка, можем да ви изпращаме всякакви видове съобщения, посредством канали за електронни съобщения (e-mail / SMS / mobile push / webpush и пр.), които съдържат обща и тематична информация, информация относно подобни продукти или продукти, допълващи закупените от вас продукти, информация относно оферти и промоции, информация относно продуктите, добавени в раздели „Акаунт/Моята количка“ или „Акаунт/Любими“, или ако сте проявили интерес към закупуването им, и други бизнес комуникации като пазарни изследвания и анкети за потребителското мнение, и можем да представяме персонализирани препоръки в уебсайта и мобилното приложение. За да ви предоставим информация, която представлява интерес за вас, ние можем да използваме определени данни относно вашето поведение на купувач (например, разгледани продукти/ продукти, добавени към списъка с желани продукти/ закупени продукти), за да създадем профил. Ние гарантираме, че това обработване се извършва при спазване на Вашите права и свободи, и че решенията, взети във връзка с тях не пораждат никакви правни последици за Вас и не Ви засягат по подобен начин в съществена степен.

В повечето случаи ние изискваме Вашето предварително съгласие, за да ви изпращаме маркетингови съобщения. Можете да промените решението си и оттеглите своето съгласие по всяко време като редактирате абонирането си във вашия профил.

Защита на нашите законни интереси

Възможно е да има случаи, в които ние използваме или предаваме информация, за да защитим правата си и търговската си дейност. Те могат да включват:
- Mерки за защита на уебсайта и потребителите на платформата на  ppd.bg.bg срещу кибератаки;
- Mерки за предотвратяване и откриване на опити за измама, включително предаване на информация на компетентни публични органи;
- Mерки за управление на различни други рискове.

Главната причина за тези видове обработване са нашите законни интереси, свързани със защитата на търговската ни дейност като се прави уговорка, че ние гарантираме, че всички предприемани от нас мерки гарантират баланс между нашите интереси и Вашите основни права и свободи. Освен това, в някои случаи, обработването от наша страна се базира на законови разпоредби като задължението за защита на стоките и стойностите, предвидено от приложимото законодателство в тази връзка.

Колко време пазим Вашите лични данни?

По правило, ние съхраняваме Вашите лични данни докато имате регистриран профил  ppd.bg.bg. Вие винаги може да поискате от нас да изтрием определена информация или да закрием акаунта Ви и ние ще отговорим на това искане след като пилучим e-mail на  ppd.bg.bg с наименование ИЗТРИЙ МЕ.

На кого изпращаме Вашите лични данни?

В зависимост от случая, можем да предаваме или даваме достъп до някои от Вашите лични данни на следните категории получатели:
- Доставчици на куриерски услуги;
- Доставчици на платежни/ банкови услуги;
- Доставчици на ИТ услуги;
- Други компании, с които ние можем да разработваме съвместни програми за продаване на пазара на нашите стоки и услуги.
- Ако сме задължени по закон, или ако това е необходимо за защита на законните ни интереси, можем да разкриваме определени лични данни и на публични органи.

Гарантираме, че достъпът до Вашите данни от частноправни субекти-трети страни се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на данните и поверителността на информацията, въз основа на договори, сключени с тях.

Към кои държави предаваме Вашите лични данни?

Понастоящем ние съхраняваме и обработваме личните Ви данни в България.

Как защитаваме сигурността на Вашите лични данни?

Ние се ангажираме да гарантираме сигурността на личните данни като прилагаме подходящи технически и организационни мерки при съблюдаване на промишлените стандарти.

Съхраняваме Вашите данни на сигурни сървъри като използваме най-новите алгоритми за криптиране и гарантираме съхранението на резервни копия. Цялата платежна информация се криптира чрез SSL технология.

Въпреки мерките, които прилагаме, за да защитаваме вашите лични данни, ние сме наясно, че по принцип предаването на информация по интернет или други публични мрежи не е напълно безопасно, като съществува риск данните да могат да се преглеждат и използват от неупълномощени трети страни. Ние не можем да поемем отговорност за тези уязвимости на системи, които не са под нашия контрол.

Какви са Вашите права?

Общият регламент относно защитата на данните признава редица права във връзка с Вашите лични данни. Можете да поискате достъп до Вашите данни, корекцията на грешки в нашите файлове, и/или да повдигате възражения по отношение на обработването на Вашите лични данни. Можете също така да упражните правото си на подаване на жалба пред компетентния надзорен орган или до съда. В зависимост от случая, вие можете също така да разполагате с правото да поискате изтриване на Вашите лични данни, правото на ограничаване на обработването на Вашите данни и правото на преносимост на данните.

За да упражнявате правата си, можете да се свържете с нас като използвате данните за контакт, посочени по-горе. Моля, вземете предвид следното, ако желаете да упражните тези права:
- Самоличност. Ние подхождаме сериозно към поверителността на всички записи, съдържащи лични данни. Поради тази причина, ви молим да ни изпратите Вашите искания относно тези записи като използвате адреса на електронната Ви поща, посочен във Вашия акаунт в ppd.bg . В противен случай, ние си запазваме правото да проверяваме Вашата самоличност като изискваме допълнителна информация за потвърждаването ѝ.

- Такси. Ние няма да налагаме такса за упражняване на каквито и да е права по отношение на Вашите лични данни, освен когато искането Ви за достъп до информация е без основание, многократно или излишно се повтаря, в който случай ще таксуваме разумна сума. Ще Ви информираме за евентуални приложими такси, преди да разгледаме искането Ви.
- Срок за отговор. Ние планираме да отговаряме на всички валидни искания в рамките на един месец, освен когато искането е особено сложно, или ако сте отправили повече искания, в който случай ще отгов